Hinnad

AS Eesti Telekom lõppkasutajate hinnakiri on liitumislepingu lahutamatu osa. Käesolevas hinnakirjas on esitatud EMT üldkasutatavate mobiiltelefoniteenuste jaehinnad. Hinnad on esitatud eurodes, info käibemaksu (km) sisaldumise või mittesisaldumise kohta on vajadusel hinnatabeli juures näidatud.